Старши комисар Светослав Григоров е новият директор на ОДМВР – Кюстендил, от днес. Той бе представен пред състава на дирекцията от главния секретар на МВР главен комисар Петър Тодоров. 

Главният секретар благодари на досегашния директор ст. комисар Пламен Стоилов от свое име и от името на министър Рашков за постигнатите видими резултати в работата на дирекцията под негово ръководство.

Представи старши комисар Светослав Григоров като служител на системата на МВР от 22 г. , заемал е през годините различни изпълнителски и ръководни длъжности. Роден е през 1981 г.

Със заповед на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков е назначен за ВПД директор на ОДМВР – Кюстендил.

Ст. комисар Григоров сподели, че поема отговорността да ръководи дирекцията, ще разчита на екипност и лоялност в работата.

Ст. комисар Пламен Стоилов благодари на служителите от ОДМВР – Кюстендил за съвместната работа с думите: За мене беше чест!