Районен съд – Кюстендил одобри споразумение и наложи наказание от 1 година „лишаване от свобода“ на 35- годишен кюстендилец, който се призна за виновен в кражба, при условията на опасен рецидив.  

На 27.04.2021 г., Я. А. е направил опит да отнеме чужди движими вещи - метални тръби и пеобрази, от дворно място, стопанисвано от фирма „Д…“ ЕООД, на ул. „Николичевски път“ в Кюстендил. Деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини – заловен е непосредствено след извършване на кражбата.

Подсъдимият е направил опит да отнеме чужди движими вещи - дизелово гориво, на 05.05.2021 г., от резервоар на товарен автомобил, паркиран на ул. „Бузлуджа“ в Кюстендил. Опитът е останал недовършен, поради независещи от дееца причини- заловен е на местопрестъплението от служители на СОТ – 161.

Наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 1 година да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим, определи РС- Кюстендил, под председателството на съдия Николай Николов.