Районен съд – Кюстендил одобри споразумение и групира наказанията по две дела, като наложи условно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, на 18- годишен ученик, който се призна за виновен в държане на високорискови наркотични вещества - амфетамин и марихуана. Съдът отлага изпълнението на наказанието за изпитателен срок от 3 години.

Подсъдимият се призна за виновен в това, че на 24.10.2020 г., в гр. Кюстендил, макар и непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на извършеното деяние и можейки да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително е държал в себе си високорискови наркотични вещества – 19 броя станиолови сгъвки / увити в лицева маска / - амфетамин, на стойност 245, 10 лв. За това престъпление, съдът одобри споразумение, постигнато между прокуратурата и защитата на подсъдимия и му наложи наказание „Пробация“, със срок на пробационните мерки – 6 месеца.

Подсъдимият се е признал за виновен на 09.12.2021 г., по друго дело в Районен съд – Кюстендил, за това че на 12.11.2021 г., в обитаван от него апартамент в гр. Кюстендил е държал високорискови наркотични вещества – 11, 19 грама марихуана, на стойност 67, 14 лв. Съдът е одобрил споразумение и му е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години.

Деянието по посочените дела са извършени преди да има влязла в сила присъда, по което и да е от тях. Това налага определянето на общо наказание по същите, а именно – най- тежкото, като такова се явява условното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца. Това определение подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд – Кюстендил.