Чрез тел. 112 – София е получен сигнал за бедстващи хора в близост до язовир „Дренов дол“ и достигане критично ниво на язовира поради обилен валеж в последните няколко дни. Обектът се намира на територията на община Кюстендил, област Кюстендил. Сигналът за произшествието е незабавно предаден на Оперативния център при РДПБЗН – Кюстендил, оперативен дежурен на ОДМВР – Кюстендил и дежурен в ЦСМП – Кюстендил.

В резултат на повишаване нивото на язовира до критичното се стига до преливане на водата през язовирната стена. Получава се частично заливане на населено място, падане на преминаващ автобус по язовирната стена в дере зад нея и е възникнала опасност язовира да прелее в по-големи обеми и да засегне урбанизирани райони намиращи се под стената.

В различни части на залятото от водата населено място все още има хора, които не са успели да се евакуират и са останали в къщите си. Все още има пътници в преобърналия се автобус, които не са успели да излязат от него и се нуждаят от помощ.

Автобусът се намира в основата на язовирната стена, водата го залива частично и има опасност пътниците в автобуса да се удавят.

В критичната ситуация кметът на общината обявява със заповед бедствено положение и е въведен в действие Плана за защита при бедствия в частта „Наводнения“. Създаден е щаб, ръководен от директора на РДПБЗН, следват операции по спасяване със сили и средства на Единната спасителна система.

Това е сюжетът на пожаро-тактическото учение, което бе проведено от служители на РДПБЗН – Кюстендил, БЧК – Кюстендил /служители, доброволци и Планинската спасителна служба/, Доброволното формирование към Община Кюстендил, ЦСМП – Кюстендил, екипи на Специализирани оперативни дейности от РДПБЗН от Благоевград и полицейски сили.

След като екипите изградиха изкуствена дига върху язовирната стена, за да ограничат преливащата вода, екипите, спасяващи хората от катастрофиралия автобус ги изведоха. Евакуирани са и жителите от намиращата се в близост до язовирната стена махала „Дренов дол“, осигурен е нормален достъп до обектите от засегнатия район, всички хора са изведени успешно.

Учението е част от учебно-тренировъчната програма на екипите от ЕСС, залегнало е в плана на ГДПБЗН за 2020 г. Причината да се проведе днес е, че беше отложено поради влезли в сила епидемични мерки. На занятието присъства и областният управител Ал. Пандурски, главният секретар на Областната управа, зам.кметът Св. Василев, Мартин Благов – директор на ОПУОИ към Община Кюстендил и директорът на ОПУ Ю. Божилова.

За осъществяването на дейностите в описаната ситуация бяха ангажирани 76 човека.