Окръжен съд – Кюстендил, заедно с районните съдилища в Кюстендил и Дупница организират Областен конкурс „Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта 2021“, като част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, през учебната 2021 / 2022 г.

Сред целите на конкурса са:

  • да поддържа вярата в правдата и справедливостта в съвременните български ученици;
  • да повишава тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България;
  • да формира правна грамотност и култура.

В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас от училищата в Област Кюстендил, в направленията: Литературно творчество (поезия и проза) и Изобразително изкуство (рисунка и приложно изкуство).

Участниците се разпределят в следните групи:

  • Първа група - І – ІV клас;
  • Втора група - V - VІІ клас;
  • Трета група - VІІІ - ХІІ клас;
  • Деца със специални образователни потребности.

Дейностите свързани с организацията и провеждането на конкурса ще бъдат съобразени с епидемичната обстановка в страната.

Отличените участници в двата раздела на конкурса ще получат удостоверения и материални награди. Церемонията по награждаването на класираните участници ще се състои на 16- ти ноември 2021 г.- Международен ден на толерантността.

Всички творби се предават на организаторите – Окръжен съд – Кюстендил, Районен съд – Кюстендил и Районен съд – Дупница, чрез директорите на учебните заведения, най-късно до 29.10.2021 г., на адреси:

Окръжен съд – Кюстендил и Районен съд – Кюстендил: Кюстендил 2500, ул. Гороцветна 31;

Районен съд – Дупница: Дупница 2600, ул. Николаевска 15.


В първото издание на конкурса, през 2020 година участваха 116 ученици от училищата в област Кюстендил, като всяко дете получи награда. Част от отличените картини бяха използвани за илюстрации на една от новите образователни брошури на ВСС – „Независимост на съдебната власт“.