Приключват възстановителните дейности на архитектурните елементи и укрепителните съоръжения на екопътека „Стобски пирамиди” в м. Кулски рид край кочериновското село Стоб. За по-малко от два месеца служителите на „Държавно горско стопанство Рилски манастир”, на чиято територия се намира уникалният природен феномен, свършиха много работа. Като начало започнаха с почистване на екопътеката от боклуци, оставени от недобросъвестни посетители.

Изградени са нови 180 метра предпазни парапети, които са обработени с естествени масла като защита от неблагоприятните атмосферни условия, а в основата си са бетонирани и подсилени с крепежни винтове. Реновирани са 2 беседки, изградени са 10 пейки, както и кътове за отдих на две места по протежение на екопътеката. В опасните за посетителите участъци са монтирани дървени укрепления в хармония с природата, които едновременно с това предпазват и почвата от ерозионни процеси. Остава да бъде завършен информационният посетителски център в началото на природната забележителност, който ще е от дърво.

Възстановяването на екопътеката до Стобските пирамиди се извършва със средства от стопанската дейност на „ДГС Рилски манастир” и с труда на горските служители. Всички дейности по благоустрояване на трасето до една от емблемите на Югозападна България са извършени като е използвана животинска тяга – с коне са доставяни необходимите строителни материали.