Студентите в Кюстендил ще се обучават по индивидуален план, като практическото им обучение по съответните специалности ще се провежда в бази, подходящи за целта в Институт по земеделие и западното крило на сградата на Езиковата гимназия.

Кандидатстването за обучение във филиала на Тракийският университет е само по документи. То става с оценките от диплома за завършено средно образование. Срокът за подаване на документите за първо класиране е 07.07.2021 г. Документи се подават в Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация в стая № 9 на Читалище "Братство 1869", което се намира на адрес: ул. "Отец Паисий" 11.

фотограф: Ярослав Ставрев - Студио Видеограф

 

Таксите за обучение за учебна година по специалности са:

Специалности

Годишни такси

Период на обучение

Редовно

Задочно

Редовно

Задочно

Зооинженерство

700

700

4

5

Агрономство (полевъдство)

700

700

4

5

Аграрно инженерство

700

700

4

5

Социални дейности

520

520

4

4

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

Платен прием

2723

-

4

-

Медицинска сестра

800

-

4

-

Акушерка

800

-

4

-

Аграрна икономика и търговия

Платен прием

1 467

Платен прием

868

4

4

Регионална икономика и управление

Платен прием

1 467

Платен прием

868

4

4

Информационни технологии в икономиката и управлението

Платен прием

1 467

Платен прием

868

4

4

Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 35 лв.