По инициатива на областния управител на Кюстендил инж. Александър Пандурски се проведе работна среща с директори и представители на различни регионални структури. В рамките на срещата бяха обсъдени организационни въпроси, свързани с текущата дейност на  структурите.

В работния формат се включиха директорът на РДСП Радостина Васева, директорът на ДСП Радостина Чивийска - Ночева, Даниела Милева - началник на Отдел „Услуги за клиента“ към ТД на НАП, директорът на ТД на НОИ Пламен Младенов, директорът на Дирекция “Инспекция по труда“ Мая Спасова, и. д. директор на Дирекция „Бюро по труда“ Юлиан Карпузов“ и Виолина Лазова-Ахмад - директор на Дирекция „Бюро по труда“- Дупница. От страна на Областна администрация присъстваха заместник областните управители инж. Георги Илинов и Йордан Гогев, както и главният секретар Гергана Михайлова.

В хода на разговора директорът на НОИ Пламен Младенов отбеляза, че в условията на пандемията задълженията на Института са се увеличили главно с ангажимента за изплащане на различен вид обезщетения, както на граждани, така и на юридически лица и осигурители. Популярната като „60 на 40“ мярка най-вероятно ще бъде удължена до края на календарната година. Изплащането на допълнителни 50 лв. на пенсионерите ще се извърши и този месец, а удължаването за по-нататък е в процес на вземане на решение.

Радостина Васева отбеляза, че Дирекциите „Социално подпомагане“ са работили изцяло присъствено по време на пандемията и по този начин се е дала възможност за предоставяне на услугите в пълен обем. Тя уточни, че от месец юли почва подготовката за предстоящия отоплителен сезон и подаването на документи за този вид помощ.

По време на срещата Мая Спасова представи обобщена информация относно контролната дейност, която Дирекция „Инспекция по труда“- Кюстендил извършва. Във връзка с пандемичната обстановка Инспекцията бива сезирана и за неспазване на мерките за подпомагане на заетостта - „60 на 40“, „80 на 20“ и други.

В хода на работния формат от Бюрата по труда в Кюстендил и Дупница представиха актуални данни относно състоянието на трудовия пазар към месец април. Отбелязано бе, че, сравнявайки с нивото на безработицата миналата година по това време, се забелязва подобрение. Отчетено бе също така, че се работи усилено във връзка с програмите и мерките за подпомагане на заетостта в обстановката на обявено извънредно положение.