На 21 май 2021 г. от 11:00 ч. читалище „Пробуда 1961”  Кюстендил организира детска работилница, посветена на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Децата от кръжока по изобразително изкуство към читалището с преподавател Силвия Каралийска се запознаха с историята на буквите от глаголицата, изписваха ги с помощта на туш и перо и  се упражняваха в калиграфия и рисуване на цветни заглавни букви.

Едновременно с това бе открита и годишна изложба на младите художници.