Иван Андонов е новият председател на Общински съвет - Кюстендил. Той получи подкрепата на 32 общински съветници, при тайното гласуване.
 
Иван Андонов бе председател на Общинския съвет от 2013 г. до 2016 г.
Процедурата за избор на председател бе наложена поради това, че досегашният - Михаела Крумова вече е депутат в 45-ото Народно събрание. Новият председател благодари на общинските съветници, че отново са му гласували доверие.

„Ще дам всичко от себе си да запазим добрия тон в работата, зададен в началото на мандата от г-жа Михаела Крумова. Да продължим да издигаме авторитета на Общински съвет – Кюстендил. Да преодолеем с общи усилия икономическата и политическата криза, пандемията от КОВИД-19 и да работим в полза на гражданите на община Кюстендил“, заяви от трибуната Иван Андонов.

Може да бъде изображение с 1 човек