Навигация

 

Районен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Николай Николов постанови присъда, с която призна три жени от Петрич за виновни в лъжесвидетелстване, като им наложи наказания „лишаване от свобода“ за срок от по 6 месеца, изпълнението на които се отлага за изпитателен срок от по 3 години. Присъдата подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд – Кюстендил в 15 - дневен срок.

РС – Кюстендил призна подсъдимите Т. Й., В. П. и Ж. Т. /неосъждани / за виновни в това, че на 28.08.2015 година в гр. Петрич пред надлежен орган на властта – нотариус, като свидетел в производство по чл. 587 по ГПК по нотариално дело, устно и съзнателно са потвърдили неистина, а именно, че повече от 10 години лицето Р. Н. е владеел и ползвал имот – пристройка, изградена пред жилищна сграда в гр. Петрич – престъпление по чл. 290, ал.1 от НК / лъжесвидетелстване /.

/ Забележка: След отвод на съдиите от РС - Петрич, ВКС е определил делото да се гледа в РС - Кюстендил /.

Вижте също ...

Търсене

Кюстендил Инфо - новинарски сайт, проект на Студио Видеограф