top-a

 

Техническият паспорт на сградата обобщава информацията за изграждането ѝ, за въвеждането ѝ в експлоатация и за всички елементи от нейните технически характеристики – елементи на строежа, конструктивна устойчивост, пожарна безопасност и други. Той се изготвя, за да се установи устойчивостта на сградите и съоръженията и безопасността на обитаване и ползване на строежите, както и съответствието на характеристиките им с изискванията на действащите нормативни актове и необходимите мерки за тяхното подобряване.

фотограф: Ярослав Ставрев

При покупко-продажба на жилище от техническия паспорт купувача може да си направи изводи относно предстоящите разходи, които го очакват.

“Когато тръгнете да си купувате жилеще и сградата има наличен технически паспорт, вие ще можете да се запознаете с това какви разходи ви очакват за напред, защото може да има съществени разходи и трябва да планувате дали можете да си ги позволите в бъдеще. Вие може да си направите информиран избор, като отворите техническият паспорт и видите, че сградата е конструктивно устойчива, че тази сграда потребява 100 киловат часа на кв. м. на година, за отопление, топла вода, вентилация и т.н. А пък съседната сграда, където жилището е по- евтино видите в паспорта, че потребява 400 киловата на година енергия за кв. м и че има конструктивни проблеми и предстои конструктивно укрепване. Вие ще си направите информиран избор, кое от двете жилища ще си купите защото, когато правим инвестиция за жилище, ние правим инвестицията за цял живот.“ коментира инж. Огнян Атанасов зам. председател на инженерите в инвестиционното проектиране.

След като собствениците в сградата решат, че трябва да се състави технически паспорт, те трябва възложат на домоуправителя да намери фирми, които да направят предварителен оглед и изготвят оферти.

"Оферта, която не е дошъл човека да огледа блока и я даде, според мен ще бъде фалшива оферта и самият технически паспорт няма да бъде документ с коректна информация. Всяка сграда е индивидуална и има индивидуално състояние. Трябва да се огледа и едва тогава да се даде оферта." допълни инж. Огнян Атанасов.

За сградите строени между 1999 г. и 2007 г. технически паспорт може да се извади от лицето, което е упражнявало строителния надзор. За сградите строени след 2007 год. има издаден технически паспорт при влизане в експлоатация. Сградите, които са санирани по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" също имат издадени технически паспорт.

По предварителна информация проучването за техническият паспорт ще струва между 3-5 лв. на кв.м. Експерти очакват когато това започне да се прави масово цената да бъде значително по-малка.

 

 

footer