Районен съд – Кюстендил наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 6 месеца, по отношение на подсъдим за телефонна измама. Станимир Г. от София е признат за виновен в това, че на 12.09.2018 година, в гр. Кюстендил, в съучастие като съизвършител с неустановено по делото лице, с цел да набави за себе си и за другото лице имотна облага, е възбудил заблуждение в кюстендилката Ю. Й., че синът й от САЩ се обажда на стационарния телефон, твърдейки, че спешно са му нужни пари, за да се снабди с документ за строеж в Република България, които тя трябва да даде на изпратено от него лице, и с това й е причинил имотна вреда в размер на 5000 лв. и 1000 щатски долара / с левова равностойност от 1688 лв. / или общо 6688 лв.– престъпление по чл. 209, ал.1 от НК.

Съдът, под председателството на съдия Светослав Петров налага едно общо най- тежко наказание на подсъдимия, по това дело и по дело за телефонна измама, по описа на Софийски районен съд и определя „строг“ режим на изтърпяване наказанието.

Районен съд – Кюстендил осъжда подсъдимия да плати на пострадалата 88- годишна жена, сума в размер на 5 688 лв., представляваща обезщетение за причинените й имуществени вреди в резултат на престъплението, заедно със законната лихва, считано от датата на деянието – 12.09.2018 г. до окончателното им изплащане, като за разликата до пълния претендиран размер от 6688 лв. отхвърля иска като неоснователен. Подсъдимият е предал на пострадалата 1 000 лв. в началото на съдебното производство по делото. Съдът отхвърля като недоказан предявеният граждански иск в размер на 1 000 лв., представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди.

Присъдата подлежи на жалба или протест пред Окръжен съд – Кюстендил в 15 - дневен срок.