Все повече европейски държави използват онлайн платформата за данъчна грамотност TAXEDU, която има за цел да даде знания на младите за данъците и за това как те засягат техния живот. Порталът съдържа игри, материали за е-обучение и микромодули, представящи информацията по забавен и привлекателен начин. Материалите са насочени към три възрастови групи – деца на възраст между 9 и 12 години, тийнеджъри между 13 и 17 години и по-големи младежи. Съдържанието на материала е налично на всички официални езици на ЕС, включително и на български.

На интернет страницата https://europa.eu/taxedu може да бъде намерен и кът на учителя, предлагащ ресурси, полезни съвети за преподаване на информацията за данъци и за ползите от тях в училище. Достъпни са и готови планове за уроци за учители. Всеки план на урока включва описание и конкретни цели, заедно с упражнения, които учителите могат да използват в своите часове. През 2020 г. данъчната администрация на Италия включи платформата TAXEDU в популяризирането на онлайн образователната си кампания, насочена към младите “Tax and school”.

Целта на образователната инициатива на Европейския парламент е повишаване на фискалната грамотност на младите, чрез използване на модерни, дигитални комуникационни канали и съответно намаляването на данъчните измами и избягването на данъци в цяла Европа в дългосрочен план.