Районен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Пламен Деянов одобри споразумение и наложи наказание от 7 месеца „лишаване от свобода“, за 44- годишен кюстендилец, който се призна за виновен в това, че на 06.03.2020 г. е управлявал лек автомобил, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото нарушение. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

снимка: архив

Съдът констатира, че деянието е извършено в изпитателния срок, определен с протоколно определение от 25.07.2017 г., с което на Здравко С. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 месеца, изпълнението на което е отложено за срок от 3 години, за управление на МПС след употреба на алкохол, с концентрация над 1, 2 промила. При предпоставките на чл. 68, ал.1 от НК, съдът привежда в изпълнение и това наказание- „лишаване от свобода“ за срок от 5 месеца, при първоначален режим на изтърпяване „общ“. Определението подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд – Кюстендил в 15- дневен срок.