26 дървета намиращи се в централната градска част ще трябва да бъдат премахнати сочат резултатите от извършено обследване по поръчка на Община Кюстендил.

По централната алея в Кюстендил ще бъдат премахнати 17 липи, които ще бъдат заменени от нови липи. Една липа ще се премахне от Градската градина. Ще бъдат премахнати и 8 кестена, два от който са на централната алея. 4 броя от кестените, които ще бъдат премахнати са в градинката пред банята и един кестен в градинката до Обреден дом и един при стадион Осогово. Все още не е ясно с какви видове ще бъдат заменени премахнатите кестени, но най-веоятно ще бъдат заменени с явор.

"Бяха обследвани 51 липи и 14 кестена като цяло състоянието на дърветата, част от зелената система на града се определя като задоволително и лошо. Не е открито нито едно дърво, което добро или отлично фитосанитарно състояние. Както добре всички знаем зелената система на града е създавана преди около 50-70 години и в момента наблюдаваме едно нормално отмиране на индивидите. Тези, които са определени като опасни или в лошо състояние трябва да бъдат премахнати“, заяви Ирина Велкова.

снимка: Кюстендил Инфо

Предвижда се да бъдат премахнати между 100 и 200 дървета в останалата част на Кюстендил, след извършена проверка от експертите на общината. Днес бе извършено обследване с импулсен томограф на 17 чинари от централната градска част, като за състоянието им ще бъде съставен доклад до дни.