Специализирана полицейска операция по линия на пътна безопасност започва от днес и ще продължи до 25 юни

В рамките на операцията пътните полицаи ще следят за недопускане на пресичането от пешеходци на платното за движение на нерегламентирани за това места или при забранителен сигнал на светофарната уредба. Обект на проверки ще бъде и управлението на мотопеди и други видове превозни средства, за които се изисква правоспособност съгласно Закона за движението по пътищата. Акцент на проверките ще са ненавършили 18 години и неправоспособни водачи.  

Спрямо водачите на пътни превозни средства ще бъде осъществен контрол както за недопускане и отнемане предимството на пешеходци, така и за управление на МПС без използването на обезопасителен колан или предпазна каска. Пътните полицаи ще следят и за превоз на пътници, които са без поставени обезопасителни колани или предпазни каски. Акцент ще бъде върху законовите изисквания за превоз на деца и за недопускане на двуколесни ППС в нарушение на разпоредбите на ЗДвП.

Пътните полицаи ще взимат отношение и при установени случаи на неизползване на светлоотразителна жилетка от водач на велосипед при управлението извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост, както и при управление на технически неизправни велосипеди.