По време на общо отчетно събрание Областният съвет /ОС/ на Кюстендилската червенокръстка организация отчете дейността си за изминалата 2019 г. и прие нов план за работа през 2020 г. Събитието, което се проведе в сградата на Областна администрация – Кюстендил, бе уважено от зам. областния управител д-р Матей Попниколов.

По време на събранието бяха направени също отчети на Областната контролна комисия и на бюджета на ОС на БЧК – Кюстендил за изминалата година. Присъстващите приеха единодушно и новия бюджет за 2020 г.

В БЧК – Кюстендил влизат 9 общински структури и 53 дружества – 23 в градовете и 30 в селата, като през изминалата година броят на регистрираните членове е 2025. Доброволците към БЧК са 157, а към БМЧК – 38.

Организацията отчете, че през изминалата година са подпомогнати следните уязвими групи сред местното население: деца в риск; деца от многодетни семейства; деца със специфични нужди; деца и младежи, настанени в приемни семейства; самотни и многодетни майки; хора с увреждания; възрастни – самотни и социално слаби; безработни и роми.

На 9555 човека в областта е оказана помощ през 2019 г., според отчета на Кюстендилската червенокръстка организация. 9177 човека са подпомогнати по ОП от ФЕПНЛ, по програма „Топъл обяд“ – 120 деца и две деца са подпомогнати финансово от Националния фонд за подпомагане на деца, пострадали от ПТП. Със средства от фонд „Милосърдие“ са подпомогнати двама души. Отчетено бе, че хранителни пакети са получили 200 деца и 24-ма възрастни. В лагери за деца в неравностойно положение са изпратени 30 деца.

Като част от своята социална дейност, организацията полага грижи и върху реинтеграцията на възрастните хора. Двадесет и пет жени в пенсионна възраст се събират всяка седмица и провеждат различни обучения и дейности.

През 2019 г. организацията на БЧК – Кюстендил е организирала следните проекти и програми: „ДИКОН“, „Деца като слънце“, „Аз съм различен, но искам да бъда обичан“, „Топъл обяд“, Детско полицейско управление, „Хелфи“, ПСП – ателие, летен лагер „Заедно можем повече“, летен лагер „Подкрепи и се усмихни“, програма „Водно спасителен минимум“, Училище по водно спасяване и начално обучение по плуване, както и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане – ФЕПНЛ.