По-високи изисквания за сигурността на онлайн обмена на информация влизат в сила на 17 Февруари 2020 г.

За да се повиши сигурността при обмена на данни между Национална агенция за приходите с клиентите й, както и осигуряване на допълнителна защита на информацията, от 17 Февруари 2020 г. всички електронни услуги, предоставяни от данъчната администрация, ще бъдат достъпни единствено, чрез използването на криптографски транспортен протокол, версия 1.2 /TLSv1.2./ Този протокол се поддържа от новите версии на най-популярните браузъри.

От Националната агенция по приходите информират, че за безпроблемно използване на е-услугите им след 17 Февруари 2020 г. са необходими:

  • • Компютър с инсталирана операционна система, която е в поддръжка от производителя, с коректно инсталиран софтуер за работа с електронен подпис - Windows 8; 8.1(преустановена стандартна поддръжка на 9 Януари 2018 г. с налична разширена поддръжка до 10 януари 2023 г.); Windows 10 (32bit и 64bit), Linux (32bit и 64bit) или OSX (64bit);
  • • Web браузър: Internet Explorer/Edge, Google Chrome или Mozilla Firefox в актуални версии, поддържащи TLS 1.2;
  • • Java, версия 8.х.
снимка: Pixabay

На 14 Януари 2020 г. Microsoft спря поддръжката на операционна система Windows 7, което означава, че компютърът продължава да работи, но е по-уязвим към рисковете за сигурността и зловреден код, защото вече не получава актуализации на софтуера, включително актуализации за сигурност от Microsoft. Възможно е, работата с Windows 7 от средата на Януари 2020 г., да води до затруднения при използването и на електронните услуги на НАП.