Отдел "Култура и духовно развитие“ на Община Кюстендил обяви началото на записване на момичетата кандидатки в конкурса "Девойка кюстендилска пролет“.

фотограф: Ярослав Ставрев - Студио Видеограф

Момичетата желаещи да участват в конкурса трябва да имат навършени 16 години. Те могат да се запишат в отдел "Култура и духовно развитие“ намиращ се в сградата на Килийното училище. Срока за записване е от 24 Януари 2020 г. до 7 Февруари 2020 г.