Преди предстоящите празници служители на РДПБЗН – Кюстендил, извършват проверки в обекти в областта, където се очаква събиране на големи групи празнуващи, като акцент в проверките са:

 • -създадена организация за осигуряване на пожарната безопасност според нормативната уредба;
 • -осигурени условия за успешна евакуация и пожарогасене – проверяват се пътищата за евакуация и изправността на пожаротехническите средства, пожароизвестителни инсталации, с които са осигурени обектите;
 • -състоянието на отоплителните уреди и съоръжения – проверява се тяхната изправност и начина на експлоатация в обектите.

При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност се съставят актове и се връчват писмени разпореждания за изпълнение на констатираните несъответствия с нормативните изисквания.

По времена зимните празници вероятността от битови пожари е повишена, вероятността за възникването им се засилва както на обществени места, така и в частни домове. Като най-вероятни източници на запалване се очертават:

 • -готварските печки
 • -свещите
 • -декоративните светлини по коледната елха
 • -бенгалския огън
 • -пиратки /фойверки
 • -камини
снимка: Кюстендил Инфо

Добре е да обърнете внимание на посочените по-долу съвети, за да намалите риска от подобни инциденти, за да се избегнат трагични случаи, настъпили вследствие на пожари и запалвания, както случаи на помрачаване на празничното настроение, РДПБЗН-Кюстендил отново НАПОМНЯ:

 • -Коледната елха поставете на безопасно място в дома, на безопасно разстояние от източници на топлина, като камина и радиатор. Осигурявайте около половин метър пространство между горящата свещ и всичко което е запалимо. Никога не оставяйте не укрепени от падане и без надзор горящи свещи!
 • -Не оставяйте без надзор работещи електрически лампички и др. подобни украси! При нареждане на лампички не използвайте пирони или скоби които могат да наранят окабеляването и да увеличат риска от пожар. Използвайте само изправни светлини.
 • -Не оставяйте без надзор работещи електрически и други отоплителни уреди!
 • -Не допускайте деца да употребяват пиратки, римски свещи, ракети и други пиротехнически изделия! Пазете бенгалски огън, кибрит и запалка далеч от детски обсег.
 • -Ако използвате камина на дърва, добре я почистете, сложете изолиращо стъкло пред камината, да предотврати изскачането на жарава на пода или на килима. Горете само суха дървесина, без амбалажна хартия и други текстилни материали.

РДПБЗН – Кюстендил извършват проверки и в болници за активно лечение, домове за хора с увреждания и за временно пребиваване на хора с увреждания, центрове за спешна медицинска помощ, хосписи и други подобни, за да се гарантира пожарната безопасност и на тази целева група от хора която поради служебна необходимост и в налагащи се обстоятелства нямат да бъдат сред близки или в дома.