Със семинар на тема "Основни дейности по подготовка на пчелите за зазимяване и иззимяване" организаторите от "Национална служба за съвети в земеделието" и "Селскостопанска академия" ще запознаят пчеларите от региона с необходимите действия по опазване на пчелните семейства през зимния период.

Лекции по темата ще изнесе доц. д-р Пламен Христов от "Институт по животновъдни науки" град Костинброд, а експертите от Национална служба за съвети в земеделието в Кюстендил ще разяснят възможностите за подпомагане на стопаните по Програма за развитие на селските райони.

Програма на семинара:

Дата: 4 Ноември 2019 г. (Понеделник)
Адрес: гр. Кюстендил, Дом на науката и техниката, ул. „Македония“ 2, зала на ет. 2
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Кюстендил) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд)
17.15 – 17.30 Регистрация на участниците
17.30 – 18.15 Необходими дейности за подготовка на пчелина за зимния период
Лектор: доц. д-р Пламен Христов, ИЖН - Костинброд
18.15 – 19.45 Дейности по подготовка на пчелина за иззимяване
Лектор: доц. д-р Пламен Христов, ИЖН - Костинброд
19.45 – 20.30 Новости в технологията на отглеждане на пчелните семейства
Лектор: доц. д-р Пламен Христов, ИЖН – Костинброд
20.30 ч. Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 - 2020
Лектор: експерти от ТОО - Кюстендил към НССЗ