Днес 24.06.2019 г. завърши Деветата международна камерна музикална академия – Кюстендил 2019. В нея взеха участие студенти и преподаватели от Илинойски Уеслиън университет – САЩ и ученици, студенти и преподаватели от градовете Кюстендил, София и Пловдив.

В рамките на 3 седмици младите музикални дарования провеждаха ежедневни занимания и майсторски класове, посещаваха курсове по български език, народни танци и песни, изобразително изкуство и се запознаха с богатото културно историческо наследство на гр. Кюстендил и региона.

По време на престоя си музикантите посетиха Рилския манастир, Седемте рилски езера и др. Освен в Кюстендил, бяха изнесени концерти в гр. Перник и гр. София.

От българска страна тази година преподаватели бяха проф. Стойка Миланова, проф. Йосиф Радионов, проф. Анататоли Кръстев и др.

След заключителния концерт участниците получиха сертификати и изпълниха заедно български народни песни.

До 27 юни участниците ще посетят българското черноморие, градовете Пловдив и Копривщица и паметника Шипка.

Организатори на Деветата международна камерна музикална академия са читалище „Братство 1869”, Илинойски Уеслиън университет – САЩ и читалище „Пробуда 1961” гр. Кюстендил.