В Кюстендил ще се проведе съвместна информационна среща на Национална служба за съвети в земеделието, Българска агенция по безопастност на храните и Институт по земеделие
на тема: „Растителна защита на овощни видове“.

Ще бъдат засегнати теми за болести и неприятели по овощните видове - череша, слива, ябълка и круша, замърсяване на земеделската продукция с остатъци от продукти за растителна защита, както и възможности за подпомагане на земеделските стопани по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020.

 

Срещата ще се проведе в Дом на науката и техниката /НТС/ ул. „Македония“ 2, залата на ет. 2 град Кюстендил на 28 март 2019 г. (четвъртък)


10.00 – 10.30 Регистрация на участниците и откриване
10.30 – 11.00 Болести и неприятели по черешата и сливата и борбата с тях. Лектор: доц. д-р Анелия Борисова-Крумова, ИЗ - Кюстендил
11.00 – 11.30 Болести и неприятели по ябълката и крушата и борбата с тях. Лектор: гл. ас. д-р Вилина Петрова, ИЗ - Кюстендил
11.30 – 12.00 Замърсяване на земеделската продукция с остатъци от продукти за растителна защита (ПРЗ). Лектор: гл. инспектор Милена Коцева, о-л “Растителна защита“, ОДБХ - Кюстендил
12.00 – 12.30 Възможности за подпомагане на земеделските стопани по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г. Лектор: Експерт от ТОО - Кюстендил към НССЗ
12.30 Дискусия и закриване