Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

 

ИНТЕРНЕТ – РЕКЛАМА

Деца от детска градина “Детска радост” в Струмица, Македония ще пристигнат в Кюстендил на 22 май. Те ще бъдат придружени от по един родители и 5- ма техни учители. Те ще гостуват в детска градина “Първи юни”- Кюстендил. Предвидена е съвместна работилница по изобразително изкуство, част от проекта „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще”, който се реализира по програмата за ТГС България- Македония.

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.