Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

 

ИНТЕРНЕТ – РЕКЛАМА

 

Започнаха строителните дейности за създаването на "Еко" детска площадка в сградата на ДГ „Първи юни” в село Соволяно. Тя е по Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“. Площадката ще бъде изградена с еко материали. Монтажа ще включва: тартанова настилка; пясъчник; дървена ограда с двойни врати; пейка; люлки и зона за почивка.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.