Зимното поддържане и снегопочистването на пътищата от четвъртокласната пътна мрежа  обсъдиха кметове и кметски наместници от община Кюстендил. В ход е и процедура по избор на фирма изпълнител. Инфарктни точки са високопланинските села, където ще бъдат съсредоточени и по-голяма част от усилята.

Освен зимното поддържане от администрацията провериха и направиха справка за готовността на изборните помещения за предстоящите президентски избори и национален референдум на 6-и ноември. В по-малките села има нужда от ремонти на покривите , като реконструкцията вече започна Всяко едно трябва да разполага и с изправен пожарогасител.

Кметовете получиха и заповед на кмета на Община Кюстендил Петър Паунов. С нея по селата се определят местата за провеждане на разяснителни кампании от Инициативни комитети във връзка с предстоящия референдум.