Г. ОТ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ

- Командване за комуникационно – информационна поддръжка и киберотбрана – 13 (тринадесет) войнишки длъжности:

в. ф. 26340 – София – 2 длъжности; в. ф. 46390 – София – 6 длъжности; в. ф. 38410 – София – 3 длъжности; в. ф. 42650 – Копривщица – 2 длъжности;

Кандидатстване до 16.09.2022 г. Конкурсът ще се проведе от 17.10.2022 г. до 21.10.2022 г. 

 - Съвместно командване на специалните операции – 39 (тридесет и девет) войнишки длъжности:

в. ф. 52630 – Пловдив – 8 длъжности; в. ф. 48650 – Пловдив – 13 длъжности; в. ф. 56130 – Банкя – 9 длъжности;  в. ф. 56100 – Пловдив – 2 длъжности; в. ф. 54120 – Пловдив – 1 длъжност; в. ф. 56130 – Банкя – 6 длъжности;

 Кандидатстване до 09.09.2022 г. Конкурсът ще се проведе от 28.09.2022 г. до 30.09.2022 г. 

 - Командване за логистична поддръжка – 1 (една) вакантна длъжност:

в. ф. 48960 – София – 1 длъжност.

Кандидатстване до 30.09.2022 г. Конкурсът ще се проведе от 19.10.2022 г. до 23.10.2022 г. 

 - Командване за логистична поддръжка – 31 (една) вакантни длъжности за войници:

в. ф. 57260 – Ловеч – 31 длъжност.

 Кандидатстване до 26.08.2022 г. Конкурсът ще се проведе от 19.09.2022 г. до 23.09.2022 г. 

 - Съвместното командване на силите-18 (осемнадесет)-длъжности за войници:

в. ф. 22980 – София – 2 длъжности ; в. ф. 52210 – Банкя – 4 длъжности; Телефон за контакт: 02/92 28460 и 02/92 28461

в. ф. 28860 – Горна Малина – 12 длъжности;

Телефон за контакт: 02/92 29810 и 02/92 29812;

 Кандидатстване до 20.09.2022 г. Конкурсът ще се проведе от 17.10.2022 г. до 20.10.2022 г.