Г. ОТ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ

Съвместно командване на специалните операции - 30 (тридесет) – вакантни длъжности :

 Подаване на заявления: до 10.02.2023 г. във Военно окръжие II степен – Благоевград- 073/885105 и 0882552005.

- Със заповед на Министъра на отбраната са обявявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия: на 5 /пет/

вакантни длъжности за офицери и 4 / четири/ длъжности за сержанти

  Подаване на заявления: до 24.02.2023 г. чрез структорите на Централно военно окръжие.

- Командване на Военно- географската служба, обявява - 2 (две) - длъжности за войници.

  Подаване на заявления до 13.02.2023 г. чрез структорите на Централно

 военно окръжие II степен – Благоевград- 073/885105 и 0882552005. 

- Командване на Националната гвардейска част, обявява - 6 (шест) - длъжности за войници.

 Подаване на заявления до 13.02.2023 г. чрез структорите на Централно

 военно окръжие II степен – Благоевград- 073/885105 и 0882552005. 

- Командване на Военномедицинска академия, обявява – 9 (девет) - длъжности за войници.

 Подаване на заявления до 24.02.2023 г. чрез структорите на Централно

 военно окръжие II степен – Благоевград- 073/885105 и 0882552005.