Г. ОТ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ

- Със заповед на Министъра на отбраната са обявявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия:

на 1542 /хиляда петстотин черидесет и две/ вакантни длъжности.

- За Централно военно окръжие - 126 длъжности

- За Военноморски сили - 29 длъжности

- За Сухопътни войски - 1387 длъжности

 Подаване на заявления: до 27.10.2023 г. чрез структорите на Централно военно окръжие II степен – Благоевград- 073/88 51 05 и 0882552005.

-Командване на Военноморските сили, обявява – 195 (сто деветдесет и пет) вакатни длъжности. 

Подаване на заявления: до 29.09.2023 г. чрез структорите на Централно военно окръжие II степен – Благоевград- 073/885105 и 0882552005.

-Командване на Националната гвардейска част, обявява – 50 (петдесет) вакатни длъжности. Конкурсът ще се проведе в Националната гвардейска част от 08:00 ч. на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. на адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов № 2.

 Подаване на заявления до 06.06.2023 г. чрез структорите на Централно

 военно окръжие II степен – Благоевград- 073/88 51 05 и 0882552005.