Г. ОТ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ

 

Обява за 200 (двеста) вакантни длъжности за вакантни длъжности за войници, които следва да заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) на Сухопътните войски, както следва:във в. ф. 28610 – София - 5 бр.; в гарнизон Стара Загора - 16 бр.; в гарнизон Ямбол - 15 бр.; във в. ф. 52740 – Хасково - 15 бр.; във в. ф. 38220 – Плевен - 4 бр.; във в. ф. 34750 – Карлово - 70 бр.; във в. ф. 26400 – Благоевград - 13 бр.; във в. ф. 54990 – Враца - 7 бр.; в гарнизон Белене - 11 бр.; във в. ф. 44220 – Пловдив - 9 бр.; във в. ф. 42600 – Мусачево - 15 бр.; във в. ф. 22790 - Горна Оряховица - 5 бр; във в. ф. 28330 – Смолян - 15 бр. 

Кандидатстване до 31.05.2022 г.

Обява за 50 (петдесет) вакантни длъжности за войници, които следва да заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования в Националната гвардейска част - военно формирование 54 800 - гр. София, както следва: Гвардейци- 40 бр., Номер на разчет- 1 бр., Младши охранител- 1 бр., Младши шофьор/ МПС кат.”Д”- 2 бр., Младши шофьор/ МПС кат.”С+Е”- 1 бр., Младши шофьор /МПС кат. „С”-1 бр. и Младши шофьор/ МПС кат.”С”- документи се подават до 21.04.2022 г.

Обява за 169 (сто и шестдесет и девет) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили, както следва:

За в. ф. 32040-Крумово, 28000-Граф Игнатиево, 36150-Стара Загора, 34820-Батак, 26810-Поповица и 54930-София - 51 (петдесет и една) длъжност.

За в. ф. 22320-Божурище, 34420- Костинброд, 34630-Божурище, 44510-София, 26450-София, 32610-Банкя, 54320-Божурище, 24980-Божурище и 36010-Медковец - 42 (четиридесет и две) длъжности.

За в. ф. 26600-Братово, 44380-Братово, 28770-Балчик и 36910-Балчик - 9 (девет) длъжности. За в. ф. 26720-Черноморец, 36780-Шабла и 52860-Кичево - 8 (осем) длъжности. За в. ф. 44510-София, 26450-София, 24980-Божурище и 36010-Медковец-23 (двадесет и три) длъжности. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса, в срок до 29.04.2022 г.

Обява за прием на 20 (двадесет) сержанти/старшини, оркестранти на военна служба в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военноморските сили, Гвардейския представителен духов оркестър и Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции.

Военни оркестранти в Сухопътните войски: в.ф.42830 – София-5 (пет) длъжности, в. ф. 24150 - Стара Загора-2 (две) длъжности, в. ф. 34750 – Карлово-6 (шест) длъжности.

Военни оркестранти от Представителния духов оркестър на Военноморските сили: в.ф. 52290- Варна -1 (една) длъжност. 

Военни оркестранти от Гвардейския представителен духов оркестър: в.ф. 54800-София- 2 (две) длъжности. 

Военни оркестранти във военно формирование 56100 – Пловдив- 4 (четири) длъжности. 

Телефони за информация: 02/92-28-906, 02/92-28-938 и 02/92-28-929.