В. ОТ ДРУГИ БЮРА ПО ТРУДА

 

1 Програмист

Висше образование

30 Монтажник, промишлено оборудване

Средно, основно образование

20 Оператор, производство на метални компоненти

Средно образование, работа с кран/обучение

42 Камериер/камериерка

Средно образование

10 Техник, обща поддръжка на хотел

Средно образование, опит

5 Готвач топла/студена кухня

Средно образование, опит

5 Сервитьор

Средно образование

5 Помощник Готвач

Средно образование

5 Пицар

Средно образование, опит

5 Перач

Основно образование

5 Общ работник

Основно образование

1 Инженер механик

Висше образование/Инженер механик, английски език, работа с компютър, 1г. опит

1 Инженер химически процеси

Висше образование/Инженер химик, работа с компютър, 1г. опит

1 Инженер автоматизация на производството

 

 

Висше образование/Инженер по автоматизация на производството, английски език, работа с компютър, 1 г.опит

1 Инженер енергетик

Висше образование/Инженер енергетик, работа с компютър,

1 г.опит

1 Електромонтьор

Средно образование/Електротехника, 1 г.опит

1 Лаборант

Средно образование/Лаборант, 1 г.опит

1 Шлосер

Средно образование/Шлосер

1 г.опит

15 Оператор, преса за печатане

Основно образование

30 Шофьор , тежкотоварен автомобил-12 и повече тона

Средно образование,

кат. СЕ, 1 г. опит