Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО - НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

1 Главен специалист

Средно образование /Транспортни усуги

8 Старши специалисти

Средно образование, офис пакет

1 Администратор, хотел

Средно, образование, работа с компютър, английски,немски език/А2

2 Специалист, социални дейности

Средно образование, 1 г. опит

2 Кредитен специалист, банка

Средно оброзование, работа с ел. таблици

1 Брокер, финанси

Средно образование, 1 г. опит, работа с компютър

2 Касиер

Средно образование, работа с компютър

2 Склададжия

Средно образование, английски език/В1 и работа с компютър, кат. В

1 Оценител, облекло

Средно образование, 1 г. опит

6 Машинен оператор, шиене

Средно, основно образование, 1 г. опит

3 Машинен оператор, шиене на облекла

Средно образование

3 Обслужващ работник, промишлено производство

Средно образование

1 Машинен оператор, преса за гладене

Средно, основно образование, 1 г. опит

1 Гладач

Средно, основно образование

1 Шивач, мъжко/дамско облекло

Средно, основно образование

2 Шивач, обувки

Средно образование, 1 г. опит

16 Машинен оператор

Средно образование, опит

1 Работник, свързване на горната /лицева/ част на обувки

Основно образование

4 Производител, обувки/ръчно/

Средно, основно образование, 1 г. опит

4 Машинен оператор, обувно производство

Средно образование,

1 г. опит

4 Монтажник, изделия от кожа

Средно образование,

1 г. опит

15 Машинен оператор, опаковане/увиване

Средно образование, работа с компютър/В

1 Консултант/промотьор/, продажби

Средно образование, работа с компютър, английски език/ А2

1 Продавач- консултант /дюнерджия

Средно, основно образование

1 Обслужващ, бюфет/лафка

Средно образование

1 Обслужващ, кулинарен щанд

Средно образование, 1 г. опит

14 Продавач-консултант

Средно, основно образование,

1 г. опит, работа с компютър/В

6 Барман

Средно, основно образование работа с компютър, английски език/А2, 1 г. опит

14 Сервитьор

Средно, основно образование, работа с компютър, английски език/А2, 1 г. опит

5 Работник, кухня

Средно, основно образование

13 Готвач

Средно, основно образование,

2-5 г. опит

1 Помощник- готвач

Средно образование, 1 г. опит

2 Майстор, производство на тестени изделия

Без образование

1 Работник, сладкарско производство

Средно образование

1 Месач

Средно образование

3 Монтажник, метални констукции

Средно образование

1 Работник, производство на метални конструкции

Основно, начално, без образование

4 Машинен оператор обработка на метал/метални изделия

Средно образование

2 Машинен оператор, навиване на бобина

Средно образовани

4 Работник, изработка на изолационни детайли в електротехниката

Средно образование

4 Работник, набиране на магнитопроводи

Средно образование

4 Заварчик

Средно образование, 1 г. опит

2 Монтажник, електрически елементи

Средно образование - електротехника и енергетика, 1 г. опит

1 Шлосер

Средно оразование

3 Отливач, керамични изделия

Средно образование

3 Полировач, керамични изделия

Средно образование

2 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

Средно, основно образование

5 Опаковач

Средно, основно образование

1 Монтажник, дограма

Средно образование, 1 г. опит

1 Работник, обработка на дърво

Средно образование, 1 г. опит

2 Техник, нискочестотна техника

Средно образование/ Техническо

2 Водопроводчик/външно/ водоснабдяване и канализация

Средно образование/ПСМ

2 Шофьор, автобус

Средно образование, кат.В,С,D

3 Шофьор, товарен автомобил

Средно образование, кат.В и С

5 Машинист, пътно-стоителни машини

Средно образование, проф. кваликация/ПСМ, кат.В

1 Тракторист

Средно, основно образование

1 Автомонтьор

Средно образование/ Техническо/автомонтьор,кат.В

2 Санитар

Средно образование

1 Камериер/камериерка

Средно, основно образование

5 Чистач /хигиенист

Средно, основно образование

1 Мияч, превозни средства

Средно, основно образование

2 Градинар

Средно, основно, начално образование

1 Гробар

Средно, основно, начално образование

1 Носач- товарач, стоки

Средно, основно, образование

13 Общ работник

Средно, основно образование

1 Общ работник, строителство на сгради

Начално, без образование

20 Работник, сортировач

Основно, начално образование

20 Сезонен работник, промишлено производство

Средно, основно образование

5 Работник, товаро-разтоварна дейност

Основно образование

12 Работник, горско стопанство

Средно, основно, начално образование

2 Работник, овощар

Основно, начално, без образование

6 Работник, смесено растениевъдно и животновъдно стопанство

Без образование