ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - КЮСТЕНДИЛ

към 8.04.2022г.

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

1 Електрончик

Висше, средно образование – Електротехника, електроника и автоматика

2 Психолог

Висше образование –Психология

1 Организатор производство- агроном

Висше образование –Агрономство, опит 1 г., работа с компютър

1 Главен експерт- еколог

 

Висше образование / Екология и опазване на околната среда, 2 г. опит

1 Инженер, производство

Висше образование/Машинно инженерство, 1 г. опит, английски език и ЕRР -

ниво В

1 Организатор, производство

Висше образование/Машинно инженерство, 1 г. опит,

английски език , ниво В1 и работа с Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани информационни системи

1 Старши експерт

Висше образование/ Публична администрация, архитект, инженер ланшафтен архитект, английски език, работа с компютър

1 Офис мениджър

Висше, средно образование, английски, немски език / А2/, работа с компютър,1 г.опит

3 Рехабилитатор

Висше, средно образование, проф. квалификация-терапия и

рехабилитация, английски, немски език / А2/, работа с компютър,1 г.опит

1 Управител

Висше образование/ Педагогика, Социални , стопански и правни науки или хуманитарни науки, работа с компютър,1 г. опит

1 Социален работник

Висше образование/ Педагогика, Социални , стопански и правни науки

1 Кинезитерапевт

Висше образование/ Кинезитерапия

1 Логопед

Висше образование/Логопедия

1 Счетоводител

Висше образование/Стопански науки-икономика, финанси, счеводство и контрол

2 Медицинска сестра/медицински специалист

Висше образование/ Медицина, работа с компютър, 1 г.опит

1 Учител по английски език

Висше образование /Английска филология

 


 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО - НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

1 Образователен медиатор

Средно, основно образование, работа с компютър/ MS Ofice/

3 Старши специалист

Средно образование/ строителство, работа с компютър

4 Рецепционист, хотел

Средно образование, английски език / А2/, работа с компютър,

1 г.опит

3 Спа рецепционист

Средно образование, английски език / А2/, работа с компютър,

1 г.опит

3 Масажист

Средно образование, проф. кваликация- масажист,

1 г.опит

3 Трудотерапевт

Средно образование

3 Социален асистент / терапевт

Средно образование

2 Оператор, център за обаждания

Средно образование, работа с компютър

1 Техник-механик, шивашко производство

Средно образование, опит

6 Машинен оператор, шиене на облекла

Средно, основно образование, опит

5 Гладач

Средно, основно образование, опит

1 Моделиер- конструктор, облекла

Средно, образование,

2 г. опит

2 Шивач /права машина

Средно, основно образование,

2 г. опит

5 Обслужващ работник, промишлено производство

Средно, основно образование

5 Машинен оператор, обувно производство

Средно, основно образование, опит

3 Производител, обувки (ръчно)

Средно, основно образование

3 Монтажник, изделия от кожа

Средно, основно образование, опит

4 Конфекционер, обувки (ръчно)

Средно, основно образование

1 Продавач-консултант/дюнерджия

Средно, основно образование

6 Продавач-консултант

Средно, основно образование,

1 г. опит

2 Камериер

Средно, основно образование

11 Бармани

Средно, основно образование работа с компютър, английски език/ А2/, 1 г. опит,

19 Сервитьор

Средно, основно образование, работа с компютър, английски език/ А2/, 1 г. опит

2 Помощник, сервитьор

Средно, основно образование

2 Сладкар

Средно образование, опит

1 Майстор, производство на тестени изделия

Средно образование, 1 г. опит

1 Помощник- готвач

Средно образование, 1 г. опит

4 Работник, кухня

Средно, основно образование

2 Готвач/пицар

Средно, основно образование, 1 г. опит

5 Готвач

Средно, основно образование

2 Готвач, студена кухня

Средно, основно образование,

1 г. опит

1 Обслужващ работник, увеселителен парк

Средно образование

4 Машинен оператор, производство на керамични изделия

Средно образование

1 Електромеханошлосер

Средно образование

2 Електрозаварчик

Основно, 1 г. опит при заваряване с аргон и МИГ- МАГ заваряване с телоподаващо

1 Електротехник, промишлено предприятие

 

Средно образование, проф. квалификация, работа със СNС машини, 1 г. опит

2 Работник, набиране на магнитопровод

Основно образование

1 Бояджия, промишлени изделия

Средно образование, 1 г. опит

1 Техник, качествени измервания

Средно образование, работа с компютър-ниво В

1 Монтажник, електрически елементи

Средно образование,

1 г. опит

2 Шлосер

Средно образование / електротехника и енергетика

2 Машинен оператор, металообработващи машини

Средно образование, опит

4 Шлифовчик, метал

Средно образование

2 Заварчик

Средно образование, опит

1 Склададжия

Средно образование, опит

1 Експедитор, стоки и товари

Средно образование

1 Механик, машинни инструменти

Средно образование, 1 г. опит

11 Машинен оператор

Средно образование,

1 г. опит

7 Общ работник

Средно, основно образование

3 Работник, изолация

Средно, основно образование,

1 г. опит

1 Работник, поддръжка

Средно образование

3 Работник, поддръжка на сгради

Средно образование, 1 г. опит

1 Балировач-пакетировач

Средно образование

2 Производител, мебели

Средно, основно образование

1 Машинен оператор

Средно олразование –

Машиностроене, работа със специализирани инф.системи,

1 г. опит

1 Работник,подготовка на мебелни плочи

Средно образование,

1 г. опит

2 Опаковач/пластмасови изделия

Средно, основно образование

2 Монтажник, хладилни и климатични инсталации

Средно образование

2 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

Средно, основно образование

2 Машинен оператор/алуминий

Средно, основно образование

1 Шофьор, тежкототоварен автомобил

Средно образование, кат.С

1 Шофьор, лекотоварен автомобил

Средно образование, кат.В

1 Пласьор, стоки

Средно образование, кат. В

1 Мияч, превозни средства/ ръчно

Основно, начално образование

 

 

1 Тракторист

Средно образование, кат. Ткт, опит

2 Чистач/хигиенист

 

 

Средно, основно образование

 

 

 


В. ОТ ДРУГИ БЮРА ПО ТРУДА

 

1 Програмист

Висше образование

30 Монтажник, промишлено оборудване

Средно, основно образование

20 Оператор, производство на метални компоненти

Средно образование, работа с кран/обучение

42 Камериер/камериерка

Средно образование

10 Техник, обща поддръжка на хотел

Средно образование, опит

5 Готвач топла/студена кухня

Средно образование, опит

5 Сервитьор

Средно образование

5 Помощник Готвач

Средно образование

5 Пицар

Средно образование, опит

5 Перач

Основно образование

5 Общ работник

Основно образование

1 Инженер механик

Висше образование/Инженер механик, английски език, работа с компютър, 1г. опит

1 Инженер химически процеси

Висше образование/Инженер химик, работа с компютър, 1г. опит

1 Инженер автоматизация на производството

 

 

Висше образование/Инженер по автоматизация на производството, английски език, работа с компютър, 1 г.опит

1 Инженер енергетик

Висше образование/Инженер енергетик, работа с компютър,

1 г.опит

1 Електромонтьор

Средно образование/Електротехника, 1 г.опит

1 Лаборант

Средно образование/Лаборант, 1 г.опит

1 Шлосер

Средно образование/Шлосер

1 г.опит

15 Оператор, преса за печатане

Основно образование

30 Шофьор , тежкотоварен автомобил-12 и повече тона

Средно образование,

кат. СЕ, 1 г. опит

 

 


Г. ОТ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ

 

Обява за 200 (двеста) вакантни длъжности за вакантни длъжности за войници, които следва да заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) на Сухопътните войски, както следва:във в. ф. 28610 – София - 5 бр.; в гарнизон Стара Загора - 16 бр.; в гарнизон Ямбол - 15 бр.; във в. ф. 52740 – Хасково - 15 бр.; във в. ф. 38220 – Плевен - 4 бр.; във в. ф. 34750 – Карлово - 70 бр.; във в. ф. 26400 – Благоевград - 13 бр.; във в. ф. 54990 – Враца - 7 бр.; в гарнизон Белене - 11 бр.; във в. ф. 44220 – Пловдив - 9 бр.; във в. ф. 42600 – Мусачево - 15 бр.; във в. ф. 22790 - Горна Оряховица - 5 бр; във в. ф. 28330 – Смолян - 15 бр. 

Кандидатстване до 31.05.2022 г.

Обява за 50 (петдесет) вакантни длъжности за войници, които следва да заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования в Националната гвардейска част - военно формирование 54 800 - гр. София, както следва: Гвардейци- 40 бр., Номер на разчет- 1 бр., Младши охранител- 1 бр., Младши шофьор/ МПС кат.”Д”- 2 бр., Младши шофьор/ МПС кат.”С+Е”- 1 бр., Младши шофьор /МПС кат. „С”-1 бр. и Младши шофьор/ МПС кат.”С”- документи се подават до 21.04.2022 г.

Обява за 169 (сто и шестдесет и девет) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили, както следва:

За в. ф. 32040-Крумово, 28000-Граф Игнатиево, 36150-Стара Загора, 34820-Батак, 26810-Поповица и 54930-София - 51 (петдесет и една) длъжност.

За в. ф. 22320-Божурище, 34420- Костинброд, 34630-Божурище, 44510-София, 26450-София, 32610-Банкя, 54320-Божурище, 24980-Божурище и 36010-Медковец - 42 (четиридесет и две) длъжности.

За в. ф. 26600-Братово, 44380-Братово, 28770-Балчик и 36910-Балчик - 9 (девет) длъжности. За в. ф. 26720-Черноморец, 36780-Шабла и 52860-Кичево - 8 (осем) длъжности. За в. ф. 44510-София, 26450-София, 24980-Божурище и 36010-Медковец-23 (двадесет и три) длъжности. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса, в срок до 29.04.2022 г.

Обява за прием на 20 (двадесет) сержанти/старшини, оркестранти на военна служба в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военноморските сили, Гвардейския представителен духов оркестър и Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции.

Военни оркестранти в Сухопътните войски: в.ф.42830 – София-5 (пет) длъжности, в. ф. 24150 - Стара Загора-2 (две) длъжности, в. ф. 34750 – Карлово-6 (шест) длъжности.

Военни оркестранти от Представителния духов оркестър на Военноморските сили: в.ф. 52290- Варна -1 (една) длъжност. 

Военни оркестранти от Гвардейския представителен духов оркестър: в.ф. 54800-София- 2 (две) длъжности. 

Военни оркестранти във военно формирование 56100 – Пловдив- 4 (четири) длъжности. 

Телефони за информация: 02/92-28-906, 02/92-28-938 и 02/92-28-929.