Информация за свободните работни места в Дирекция "Бюро по труда" - Кюстендил

към 3.2.2023 г.

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2 Психолог

Висше образование/Психолог

1 Старши експерт

Висше образование/Общо инженерство-„В и К”, работа с

офис продуктите на Miсrosoft и

CAD, ниво-С, опит

1 Учител по испански език

Висше образование/Испанска филология, средно образование, работа с компютър /В

 

1 Учител по БЕЛ

Висше образование/ Педагогика

2 Счетоводител

Висше образование/Счетоводство, работа с компютър

1 Сътрудник, социални дейности

Висше образование/Социални дейности, здравни грижи, работа с офис пакет, английски език

1 Кинезитерапевт

Висше образование/Кинезитерапия

 

 


Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО - НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

5 Кредитен специалист, банка

Средно образование, работа с компютър-Excel

2 Склададжия

Средно образование, английски език/В1 и работа с компютър

4 Шивач

Средно образование, 1 г. опит

6 Машинен оператор, шиене

Средно, основно образование, опит

1 Машинен оператор, шиене на текстилни изделия

Средно, основно образование

2 Шивач, мъжко/дамско облекло

Средно, основно образование

2 Гладач

Средно, основно образование

4 Шивач, обувки

Средно образование, 1 г. опит

8 Машинен оператор

Средно образование, опит

2 Работник, сглобяване на детайли

Средно образование, 1 г. опит

10 Машинен оператор, обувно производство

Средно образование, 2- 5 г. опит

3 Обущар

Средно образование, 1 г. опит

4 Крояч, обувни изделия

Средно образование

2 Производител обувки/ръчно

Средно, основно образование

3 Машинен оператор, шиене на кожени изделия

Средно образование, опит

1 Продавач - консултант /дюнерджия/

Средно, основно образование

11 Продавач-консултант

Средно, основно образование,

1 г. опит

3 Камериер/ка, хотел

Средно, основно образование

3 Барман

Средно, основно образование работа с компютър, английски език/А2, 1 г. опит

9 Сервитьор

Средно, основно образование, работа с компютър, английски език/А2, 1 г. опит

3 Работник, кухня

Средно, основно образование

3 Готвач

Средно, основно образование,

2-5 г. опит

1 Майстор, производство на тестени изделия/пицар

Средно, основно образование

1 Работник, консервиране на плодови/зеленчукови сокове

Средно образование, 1 г. опит

2 Машинен оператор, навиване на бобина

Средно образование

3 Монтажник, електрически елементи

Средно образование

2 Работник, изработка на изолационни детайли в електротехниката

Основно образование

2 Работник, набиране на магнитопроводи

Основно образование

2 Общ работник

Средно, основно образование

1 Заварчик

Средно образование, 1 г. опит

2 Електротехник, строителство

Средно образование, 1 г. опит

2 Водопроводчик/вътрешно водоснабдяване и канализация

Средно образование, 1 г. опит

1 Водопроводчик / външно водоснабдяване и канализация

Средно образование,

1 г. опит

1 Работник, строителство

Средно образование,

1 г. опит

1 Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий

Средно образование, 2 г. опит

2 Шофьор, лекотоварен автомобил

Средно, основно образование, кат. В

3 Шофьор товарен автомобил

/международни превози/

Средно образование, кат.С, С+Е, псих. годност и карта на водача

1 Работник поправка на джанти и гуми

Средно, основно образование

1 Бояджия, превозни средства

Средно, основно образование

1 Работник, производство и боядисване на метални конструкции

Средно, основно, начално образование

1 Чистач/хигиенист

Средно образование

5 Резач, горски дървен материал

Средно образование

9 Работник, смесено растениевъдно и животновъдно стопанство

Основно, начално, без образование

 

1 Работник, баня

Средно, основно образование, 1 год. опит

 


В. ОТ ДРУГИ БЮРА ПО ТРУДА

 

5 Инженер поддръжка

Висше образование/Машинно инженерство, работа с компютър, английски език/А2,

2-5 г. опит

5 Техник- механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации

Висше образование/Машинно инженерство, средно образование/техническо, работа с компютър, английски език/А2,

2-5 г. опит

10 Гранульор

Средно образование, работа с компютър, английски език/А2,

2-5 г. опит

 

 


Г. ОТ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ

Съвместно командване на специалните операции - 30 (тридесет) – вакантни длъжности :

 Подаване на заявления: до 10.02.2023 г. във Военно окръжие II степен – Благоевград- 073/885105 и 0882552005.

- Със заповед на Министъра на отбраната са обявявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия: на 5 /пет/

вакантни длъжности за офицери и 4 / четири/ длъжности за сержанти

  Подаване на заявления: до 24.02.2023 г. чрез структорите на Централно военно окръжие.

- Командване на Военно- географската служба, обявява - 2 (две) - длъжности за войници.

  Подаване на заявления до 13.02.2023 г. чрез структорите на Централно

 военно окръжие II степен – Благоевград- 073/885105 и 0882552005. 

- Командване на Националната гвардейска част, обявява - 6 (шест) - длъжности за войници.

 Подаване на заявления до 13.02.2023 г. чрез структорите на Централно

 военно окръжие II степен – Благоевград- 073/885105 и 0882552005. 

- Командване на Военномедицинска академия, обявява – 9 (девет) - длъжности за войници.

 Подаване на заявления до 24.02.2023 г. чрез структорите на Централно

 военно окръжие II степен – Благоевград- 073/885105 и 0882552005.