Изборният ден в Кюстендилска област протече в спокойна обстановка и без нарушения на обществения ред. Всички избирателни секции се охраняваха от служители на МВР. Охраняването ще продължи до предаването на изборните материали от всички секционнни комисии в РИК.

До 19.00 ч в ОДМВР бяха подадени 4 сигнала, които са обработени и докладвани на прокуратурата.

Сектор БДС – ОДМВР – Кюстендил и поделенията в районните управления са издали 26 удостоверения на граждани на Кюстендилска област, за да могат да упражнят правото си на глас.