132 000 бюлетини за изборите за президент и вицепрезидент и 132 000 за изборите за народни представители бяха получени днес в Кюстендил. Транспортирането им до Кюстендил бе извършено под строгия контрол на МВР. Бюлетините бяха посрещнати и превозващият ги камион беше отворен в присъствието на областния управител инж. Александър Пандурски, неговите заместници инж. Георги Илинов и Емил Атанасов, служители на администрацията, служители МВР и членове на РИК – Кюстендил.

„За секциите, в които ще се проведе гласуване със специализирано устройство са предвидени 100% бюлетини, съобразно броя на избирателите, а за тези, в които ще се гласува с хартиена бюлетина са предвидени 110%“, обясни областният управител на Кюстендил.

Бюлетините ще се охраняват в определените със заповед на областния управител помещения в сградата а Областна администрация – Кюстендил, които ще бъдат запечатани с лента, подписана от всички членове на РИК и представители на ОА.

Инж. Пандурски обясни също, че всички бюлетини ще бъдат раздадени на общинските администрации по предварително изготвен график, който вече е изпратен на общините.

Очаква се да пристигнат 191 машини, като в 18 секции на територията на областта се предвижда да има по 2 машини.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, могат да гласуват на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. с подвижна избирателна кутия. Те гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с подвижна избирателна кутия, при условие, че е образувана избирателна секция и са подали заявление за гласуване (чл. 28, ал. 3 ЗМДВИП).

Броят на избирателите по постоянен адрес по предварителни избирателни списъци в областта са 130 247.