Нормално и в срокове върви на този етап организационно-техническата подготовка за провеждане на предстоящите избори на 14 ноември – за президент, вицепрезидент и народни представители. Това докладваха представители на общински администрации и различни институции по време на днешното заседание, свикано от областния управител на Кюстендил инж. Александър Пандурски. По време на срещата бяха обсъдени и съгласувани ангажиментите от страна на Областна управа, общинските администрации и регионалните институции по организиране на изборния процес в Кюстендилска област. На заседанието присъства и зам. областният управител инж. Георги Илинов, а част от общините и институциите се включиха онлайн.

„Благодаря ви, че досега работихме толкова диалогично и организирано. Задачата, която стои пред нас е отново да проведем едни нормални, спокойни и честни избори. Да създадем нормални условия, за да може всеки един гражданин да упражни своя вот“, коментира инж. Пандурски.

В хода на заседанието главният секретар Гергана Михайлова докладва изпълнените ангажименти от страна на Областна администрация – Кюстендил: създадена е възможност за работа на Районната избирателна комисия; получени и раздадени са предварителните избирателни списъци за гласуване; получени и раздадени са удостоверенията за гласуване на друго място и регистрите към тях; на общинските администрации са предоставени печатите за запечатване на помещенията и средствата за организационно-техническата подготовка за изборите. Михайлова обясни, че предстои изработване на списъци с имената на кандидатите, бланката с преференция и методическите указания за работата на СИК, когато бъдат утвърдени с решение на ЦИК. От страна на Областна администрация са заявени необходимият брой бюлетини за област Кюстендил, които ще бъдат, както за предходните избори, 132 хил. за всеки вид избор – за президентски и за народни представители.

Председателят на РИК – Кюстендил Тодорка Илиева – Скрипкина докладва, че в срок до 19 октомври са регистрирани СИК-овете по общини. Общият брой регистрирани СИК-ове, съгласно заповедите на кметовете, е 281, от които с машинно гласуване – 173. Съгласно указанията на ЦИК е утвърден и графичният дизайн на бюлетината за гласуване, както и тиражът на бюлетините. Тодорка Илиева посочи, че до момента няма подадени жалби или сигнали, по които да се е произнесла РИК – Кюстендил. Тя обясни, че са заявени 8 на брой демо машини за пробно гласуване.

Пред областния управител представителите на общините докладваха, че до този момент всичко необходимо по организационната и техническа част е направено в срокове. Регионалните институции отчетоха като много добра организацията по пристигане на СИК-овете в изборната нощ в Кюстендил на последните избори. „Обстановката е спокойна. Рутинните действия са изпълнени и има съответната подготовка. И този път е отлична работата и комуникацията и с Областна управа, и с РИК“, заявиха те.