Във връзка със законосъобразното протичане на изборите за народни представители на 11 юли, гражданите от област Кюстендил могат да подават сигнали на дежурни полицаи и прокурори, при забелязани от тях нарушения на изборния процес.

Това са телефонните номера на оперативните дежурни части /ОДЧ/ при ОД на МВР – Кюстендил, на които гражданите могат да подават сигнали:

 • ОДЧ при ОД на МВР – Кюстендил /за Кюстендил, Невестино и Трекляно/: 078 557 323;
 • ОДЧ при РУ – Дупница /за Дупница, Бобошево и Сапарева баня/: 0701 51323 и 0701 157711
 • ОДЧ при РУ – Бобов дол: 0702 62112;
 • ОДЧ при РУ – Рила /Рила и Кочериново/: 0705 42012;

Дежурни прокурори в Районна прокуратура - Кюстендил:

За 10.07.2021 г.

 •  Прокурор Светлана Ризова - за времето от 08:30 часа до 14:30 часа – сл. тел.: 078 53-39-52;
 •  Прокурор Михаил Крушовски - за времето от 14:30 часа до 18:00 часа – сл. тел.: 078 53-39-70;

За 11.07.2021г.

 •  Зам. административен ръководител – районен прокурор Албена Разсолкова - за времето от 07:00 часа до 13:00 часа – сл. тел.: 078 53-39-43;
 •  И. Ф. административен ръководител – районен прокурор – Галина Димитрова - за времето от 13:00 часа до 19:00 часа – сл. тел.: 078 53-39-42;
 •  Прокурор Михаил Крушовски - за времето от 19:00 часа до един час след обявяване от ЦИК на край на изборния ден – сл. тел.: 078 53-39-70.

 
Дежурни прокурори в ТО Дупница към Районна прокуратура -Кюстендил:

За 10.07.2021 г.

 •  Прокурор Юлиян Крумов - за времето от 08:30 часа до 14:30 часа – сл. тел.: 0701 5-09-66;
 •  Прокурор Радослава Митева - за времето от 14:30 часа до 18:00 часа – сл. тел.: 0701 5-09-69;

За 11.07.2021 г.

 •  Прокурор Ивайло Василев - за времето от 07:00 часа до 13:00 часа – сл. тел.: 0701 5-09-66;
 •  Прокурор Емил Павлов - за времето от 13:00 часа до 19:00 часа – сл. тел.: 0701 5-09-63;
 •  Прокурор Радослава Митева - за времето от 19:00 часа до един час след обявяване от ЦИК на край на изборния ден – сл. тел.: 0701 5-09-69;