Петима членове на СИК не са се явили и ще бъдат сменени. Към 9 часа няма постъпили сигнали за нарушения.

Изборният ден започна в 7 часа и приключва в 20 часа, но ако пред секциите все още има хора, се събират личните карти и изборният ден се удължава с един час.

В 112 избирателни секции жителите на община Кюстендил ще могат да гласуват за кмет на общината, обищински съвет и кмет на кметство. 54 660 е общия брой на избирателите в община Кюстендил. Две от секциите - в ареста и в Специализираната болница за рехабилитация /Миньорския дом/ са закрити поради липса на достатъчно избиратели. Организирани са и две подвижни секции за избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

Служители от сектор „Български документи за самоличност“ – ОДМВР, и в РУ в областта ще работят днес до 19.30 часа. Те ще издават  удостоверения (за изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите.

От вчера до 9.00 ч днес са издадени 18 удостоверения на граждани, чиито документи са изгубени, повредени или с изтекъл срок на валидност, за да могат да упражнят правото си на глас.

В изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.

Служителите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия. Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарна безопасност и осигуряване на спокойно протичане на изборния ден.