фотограф: Ярослав Ставрев 

Отпечатаните хартиени бюлетини за изборите на 27 октомври 2019 г. за кметове на общини, кметове на населени места и общински съветници бяха получени днес в Областна администрация – Кюстендил.

Областният управител Виктор Янев, главният секретар Гергана Михайлова, служители на администрацията и представители на деветте ОИК присъстваха и наблюдава целия процес по получаването им.

Броят на бюлетините за Кюстендилска област е 288 800. Това е с 10% повече от броя на избирателите в областта.

Предаването на бюлетините от територията на печатницата се извърши чрез упълномощени представители на Областна администрация – Кюстендил, на деветте Общински избирателни комисии и под контрола на Министерство на финансите. Транспортирането им се извърши под строгия контрол на органите на МВР.  Бюлетините ще се съхраняват в определено от Областния управител помещение, запечатано с ленти, които са подписани от всички членове на деветте ОИК.

Съхранението ще се извърши до предаването им на общинските администрации в областта. Помещението през цялото време ще се охранява от служители на МВР.