Навигация

Помогнете за развитието на сайта...

Можете да помогнете, като ни позволите да ползваме част от ресурса на Вашия компютър за добив на криптовалута!

Loading...

Благодарим Ви!

 1. Никога не ползвайте самоделни, много евтини и други съмнителни отоплителни уреди с неясен произход!

 2. Не изгаряйте отпадъци в печките на твърдо гориво и камините. Използвайте качествена дървесина и въглища!

 3. Уверете се, че огънят от печката или камината няма да се разпространи извън тях! Съхранявайте горими и леснозапалими материали (твърди. течни и газове) далеч от камини и печки!

 4. Не разпалвайте отоплителни уреди за твърдо гориво със запалителни течности!

 5. Поставете под отоплителните уреди негорима подложка, която да излиза отстрани поне на 25 см, а отред най-малко на 50 см!

 6. Съхранявайте горивото (дърва и въглища) извън жилищните помещения!

 7. Когато събирате пепелта и въглените, използвайте метален съд с подходящ капак!

 8. Никога не оставяйте отоплителните уреди да работят без наблюдение!

 9. Следвайте инструкциите на производителите за поддръжката, експлоатацията, зареждането, ремонта и мерките за безопасност на отоплителните уреди.

 10. Не забравяйте КОМИНИТЕ:

 11. Комините трябва да са добре измазани, без пукнатини и периодично да се почистват от натрупаните в тях сажди.

 12. Димоотводите (кюнци) се монтират стабилно укрепени и на безопасно разстояние от горими материали и конструкции.

 13. Никога не зауствайте вентилационните тръби в коминните тела, както и обратно - димоотводите (кюнци) във вентилационните шахти!

Вижте също ...

Търсене

Времето в Кюстендил

 

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com