Навигация

Услугата „Личен асистент” в Община Кюстендил ще продължи и през 2018 година, след подписано споразумение с Агенция за социално подпомагане, с осигурени средства в размер на 38 315 лв. месечно, единствено за заплати и осигурителни вноски на личните асистенти.

Сумата ще осигури грижа за 126 потребители на услугата, каза за Дарик заместник- кметът “Социални услуги, програми и проекти” Радмила Рангелова.

В Център за интегрирани услуги, от началото на месеца поетапно се сключват договори с лични асистенти и потребители на база подадени заявления.                                                                                                                                            

Броя на подалите заявления по списък възлиза на 269, от които слез зачисляването на новите потребители чакащи ще останат 143 към днешна дата.

Услугата е много динамична и отворена и всеки месец ще се обработват нови заявления, като се работи по старата Утвърдена методология за работа и оценка в рамките на проекта за Независим живот, уточни Рангелова.

Проектът  „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот в община Кюстендил” по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Приключи на 31.12.2017 год.
Стойност на проекта: 874 339.97 лв. /Първоначално - 499 339.97 лв.  и допълнителни - 375 000 лв. само за услугата „Личен асистент”/, в това число:

разходите за заплати и осигурителни вноски на личните асистенти и специалисти /соц. работници, психолог, кинезитерапевт, мед. работник и соц. медиатор/, пътни на ЛА, разходи за организация и управление на проекта, материали и консумативи, режийни, ремонт, оборудване и обзавеждане на центъра.
     
Проектът създаде “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Ефрем Каранов”№ 33 А / до 6- то ОУ /, в който се осигури предоставянето  на интегриран достъп до здравни, социални и други услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, основавайки се  на индивидуалната му оценка.

"Чрез предоставянето на услуги за социално включване в общността и в домашна среда като „Личен асистент” в Община Кюстендил се създадоха условия за  въвеждане на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на интегрирани услуги за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация", коментира зам.-кметът Радмила Рангелова.                    

Целева група по проекта

-Хора с увреждания и техните семейства;

-Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.    
                                                                                                                                    
От началото на предоставяне на услугата 01.07.2016 г. до края на проекта 31.12.2017 г. услугата „Личен асистент” се ползва от 245 потребители.

148 бе броят на потребителите на услугата към края на проекта - 31.12.2017 год.

Вижте също ...

Търсене

Времето в Кюстендил

 

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com