Навигация

Помогнете за развитието на сайта...

Можете да помогнете, като ни позволите да ползваме част от ресурса на Вашия компютър за добив на криптовалута!

Loading...

Благодарим Ви!

Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“, финансиран с Договор № РД-02-29-219/ 17.10.2016 се изпълнява по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014 -2020. Водещ партньор по проекта е Публично общинска институция за деца - Детска градина "Детски Радост", гр. Струмица (Македония), а партньор е Детска градина "Първи юни", гр. Кюстендил (България). Съвместният проект има за цел да допринесе за защита на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси на трансграничния регион чрез инвестиции в еко-инфраструктура и изграждане на капацитет, свързан с енергийната ефективност, особено при децата от детските градини и предучилищна възраст.

 

Продължителност на проекта: 18.10.2016 - 17.04.2018 (18 месеца)

Общ бюджет на проекта: 398 574.35 евро

 

30 учители, по 15 от Детска градина „Първия юни” в Кюстендил и Детска градина „Детска радост” в Струмица, Македония участваха в 3- дневна работна среща в Кюстендил, на тема- "Създаване на екологично съзнание сред децата в предучилищна възраст чрез дидактически игри".

Учителите от „Първи юни” и директорът Даниела Виткова показаха с презентации, как темата за опазването на околната среда може да се интегрира в различните направления от учебния процес. Гост- лектори от Македония бяха проф. Константин Петковски и Весна Иванова, директор на Детска градина в Каменица.

 

Техническият експерт по проекта Драган Гонев и координаторът Владимир Владимиров представиха дейностите по проекта и извършените по тях дейности към момента.

 

Проектът „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще” е финансиран от програмата за ТГС между България и Македония, 2014- 2020 г. Чрез него бе санирана сградата на детска градина „Първи юни” в село Соволяно, където са поставени и соларни батерии. Соларни системи има и на централната сграда на „Първи юни” в кв. „Запад”, чрез които се захранва с топла вода кухненския блок на детската градина. Изградени са вече 3 еко- детски площадки до централната сграда и базите-„ Зорница” и Соволяно. Оборудвани са 3 еко кабинета, с интерактивни дъски, мултимедия и лаптопи.

 

„ Това е един много амбициозен проект, с над 10 дейности, много необходими за нашата детска градина. Чрез него, не само ще се обогати материалната база, но и учителите придобиват знания и умения за екологично образование на децата в предучилищната възраст. Изгражда се капацитет на учителите и работа в мрежа. Изписваме и Екологичен наръчник, какъвто няма разработен към момента за работата на учителите в детските градини. Имаме разработени презентации, как учителите интегрират направлението Околен свят, с математика, български език и как във всяка ситуация се вмъква темата за екологичното образование”, коментира директорът на ДГ „Първи юни” Даниела Виткова.

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Вижте също ...

Търсене

Времето в Кюстендил

 

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com